Skole

skole

SKOLE

Skolekrets – Hvilken skole skal barnet mitt begynne på?

Skoletilhørighet og skolekrets definerer hvilken skole barnet skal begynne på. Det finnes regler og unntak. Hovedregelen er at barnet skal gå på nærskolen.