Småbarn: 1-5 år

småbarn 1-5 år

SMÅBARN: 1-5 ÅR

Barnets utvikling: 4 år

En fireåring er nysgjerrig, og vil stille deg mange spørsmål. De har som regel et høyt vitebegjær og spør ofte «hvorfor det?». Her kan du lese om hva mange mestrer som fireåring, og deres utvikling.

Barnets utvikling: 3 år

Nå er barnet om lag tre år gammelt. Det innebærer en rekke nye steg i barnets utvikling. Samtidig skal det kanskje gå fra liten til stor avdeling i barnehagen, og dette er på mange måter en viktig og spennende tid for barnet.

Barnets utvikling: 2 år

Toåringen har noen ganger et litt «dårlig rykte» Trassalder og «terrible two`s» er begreper mange har hørt om og kjenner til. Dette er rett og slett del av barnets utvikling, og vi foretrekker å se på det som selvstendighetsalderen.

Barnets utvikling: 1,5 år

Barnet ditt er nå godt over ett år gammelt. Det er en aktiv tid med mye bevegelse. Noen har kanskje begynt i barnehage, og noen er fortsatt hjemme med en forelder.

Sosial utvikling hos barn

Foreldrenes rolle vil på et overordnet nivå være å sørge for at barnet har en trygg tilværelse. De må sørge for at barnet får møte jevnaldrende og øve sosiale kompetanse.

Barn og butikkbesøk – Selvstendighetsalderen

Å ha med små barn på butikken kan av og til by på noen utfordringer. Hvem har vel ikke opplevd at barna vil ha leker eller godteri, og dersom du sier nei, så utvikler situasjonen seg i en mindre hyggelig retning. I 2 årsalder kommer barnet i «selvstendighetsalderen.» Det kalles selvstendighetsalder fordi barnet begynner å betrakte seg selv som en uavhengig person, det løsriver seg fra foreldrene og vil «prøve selv».

Kjefting på barn

Kjefting på barn kan være et resultat av foreldrenes sinne, frustrasjon eller redsel. Sterke følelser er mange ganger vanskelig å håndtere på en god måte. I utgangspunktet kjefter foreldre sannsynligvis for å få barnet til å endre oppførsel. Problemet er at kjefting ikke er et godt verktøy for å få barn til å endre atferd. Fokuser heller på det positive.

Helsestasjonen – Kontroller for barn 0-5 år

Det er på helsestasjonen at barnet ditt får sine første vaksiner, og helseundersøkelser. Hva er egentlig en helsestasjon, hvilke oppgaver har de og hva innebærer kontroller ved helsestasjon for barn 0-5 år? 

Første tannlegekontroll – Puss fra første tann

Tannpussen hører med i de daglige rutinene for å ivareta barnets helse og den er viktig å få gjennomført fra første tann. Hvordan går det egentlig med tannpussen og når skal barnet til første kontroll?

Barn og skjermtid

Barns forhold til skjerm er stadig oftere et hett tema både innenfor hjemmets fire vegger, og i den offentlige debatten. Få tips til skjermbruk for barn.

Smokkeslutt

Ved smokkeslutt er det viktig å forberede og snakke med barnet i forkant og også underveis. Ta gjerne barnet med i prosessen om når og hvordan det skal slutte.

Barnetegninger – utvikling de første årene

Hvis du har sett en ettåring tegne, så er sjansen stor for at verket minner om en krusedull. Den krusedullen er begynnelsen på noe stort; barnets mulighet til å utvikle og uttrykke seg kreativt gjennom tegning.

Hvordan kan man forebygge mobbing allerede fra barnehagealder?

En frykt man kan kjenne på som foreldre er frykten for at ens eget barn skal bli mobbet. Eller at barna ikke skal få seg venner. Barnehagen har et stort ansvar når det kommer til forebygging av mobbing, men vi som er foreldre kan også bidra i dette arbeidet.

Lesestunden – en ressurs og verktøykasse for språkstimulering

Hvordan kan vi støtte barnets språkutvikling og utvide barnets forståelse av den omverdenen vi deler? Med små grep kan en øke bevisstheten omkring hva og hvordan en leser for barnet sitt, og lesestunden kan bli enda mer spennende og lystbetont, både for liten og stor!

Trassalder – Veien til selvstendighet

Mange foreldre opplever trassalderen som en spesielt utfordrende periode av småbarnslivet. Plutselig begynner barnet å opponere. Hva er egentlig trassalder? Og hvordan håndteres og mestres konflikter?