Barnehage

barnehage

BARNEHAGE

Nedsatt oppholdsbetaling i barnehage og andre prisreduksjoner

I Norge har vi makspris på barnehageplass. Det vil si at alle barnehager koster tilnærmet det samme å gå i. I tillegg finnes det også ordninger som bidrar til å senke prisen på barnehageplassen.

Hvordan kan man forebygge mobbing allerede fra barnehagealder?

En frykt man kan kjenne på som foreldre er frykten for at ens eget barn skal bli mobbet. Eller at barna ikke skal få seg venner. Barnehagen har et stort ansvar når det kommer til forebygging av mobbing, men vi som er foreldre kan også bidra i dette arbeidet.

Søke barnehageplass

Å søke barnehageplass er noe de aller fleste foreldre og foresatte skal gjennom. I dette innlegget går vi gjennom noen viktige datoer, og noen viktige punkter det kan være lurt å tenke på før man søker barnehageplass.

Barnehagestart

Forventningene og følelsene rundt barnehagestart er ofte blandede. Hvordan foregår tilvenningen til barnehagelivet og hva skal til for å få en god tilvenning både for barn og foreldre?