Barns utvikling

barns utvikling

BARNS UTVIKLING

Barnets utvikling: 4 år

En fireåring er nysgjerrig, og vil stille deg mange spørsmål. De har som regel et høyt vitebegjær og spør ofte «hvorfor det?». Her kan du lese om hva mange mestrer som fireåring, og deres utvikling.

Barnets utvikling: 3 år

Nå er barnet om lag tre år gammelt. Det innebærer en rekke nye steg i barnets utvikling. Samtidig skal det kanskje gå fra liten til stor avdeling i barnehagen, og dette er på mange måter en viktig og spennende tid for barnet.

Barnets utvikling: 2 år

Toåringen har noen ganger et litt «dårlig rykte» Trassalder og «terrible two`s» er begreper mange har hørt om og kjenner til. Dette er rett og slett del av barnets utvikling, og vi foretrekker å se på det som selvstendighetsalderen.

Barnets utvikling: 1,5 år

Barnet ditt er nå godt over ett år gammelt. Det er en aktiv tid med mye bevegelse. Noen har kanskje begynt i barnehage, og noen er fortsatt hjemme med en forelder.

Barnets utvikling: 9-12 måneder

Barnets utvikling mellom 9 og 12 måneder kjennes noen ganger eksplosiv. Dette er spennende måneder både for barn og foreldre.

Spedbarnets utvikling: 7-9 måneder

Utviklingstrinn er ofte referert til som veldig tydelige sprang i utviklingen. At barnet nå klarer noe det ikke klarte tidligere. Det meste av barns utvikling skjer glidende og i en utviklingsprosess, men det kan noen ganger kjennes som store endringer skjer over natten.

Spedbarnets utvikling: 5-6 måneder

Utviklingen fra det nyfødte spedbarnet frem til nå har vært massiv, og det er langt fra ferdig enda. I perioden det nå går igjennom utforskes verden stadig mer, og samtidig begynner barnet på sett og vis å bli litt oppmerksom på seg selv.

Spedbarnets utvikling: 3-4 måneder

Barnet ditt nærmer seg tre måneder gammelt. Hva kan du forvente å oppleve fremover? Det har allerede skjedd mye på den korte tiden dere har hatt sammen, og slik skal det fortsette fremover.

Spedbarnets utvikling: 0-2 måneder

Babyens utvikling er innholdsrik og spennende for foresatte. I barnets første uker skjer det en rivende utvikling. Det nyfødte barnet har en hjerne som er klar for å ta i bruk læringsprosessene, og det er i stand til å bearbeide en stor og variert mengde informasjon.

Fosterutviklingen

Synet på fosteret har endret seg mye siden forskningen tiltok på området. Fra å være sett på som en celleklump som skulle utvikle seg til et menneske, til 60 tallets «oppvåkning». Da kom synet på fosteret som et individ i utvikling.

Sosial utvikling hos barn

Foreldrenes rolle vil på et overordnet nivå være å sørge for at barnet har en trygg tilværelse. De må sørge for at barnet får møte jevnaldrende og øve sosiale kompetanse.

Barns utvikling og prosess

Når det snakkes om barns utvikling i fagmiljøer vektlegges ofte prosessen. Hva er det som gjør prosessen så viktig, og hvorfor er resultatet av mindre interesse?

Lesestunden – en ressurs og verktøykasse for språkstimulering

Hvordan kan vi støtte barnets språkutvikling og utvide barnets forståelse av den omverdenen vi deler? Med små grep kan en øke bevisstheten omkring hva og hvordan en leser for barnet sitt, og lesestunden kan bli enda mer spennende og lystbetont, både for liten og stor!

Utvikling av barns tankesett

Vi mennesker utvikler forskjellige tankesett basert på hvilke erfaringer, inntrykk og opplevelser vi har hatt. Som foreldre kan vi være aktive deltagere i hvordan våre barns tankesett utvikler seg.