Støtteordninger og hjelp for barn og foreldre

støtteordninger hjelpeordninger og støtte barn og foreldre

STØTTEORDNINGER OG HJELP TIL BARN OG FORELDRE

Blå Kors sitt tilbud til barn og unge

Blå kors er en ideell organisasjon som særlig jobber med utfordringer knyttet til rusavhengighet. Mange familier har utfordringer knyttet til rusavhengighet, og dette gjør at mange barn og unge har en vanskelig oppvekst. Blå kors har mange tilbud til barn og unge. Det gjelder ikke bare utfordringer knyttet til rus, men også psykisk helse og for eksempel mobbing.

Oslohjelpa – Et lavterskeltilbud

Oslohjelpa er et lavterskeltilbud til foreldre i Oslo kommune. Oslohjelpa tilbyr råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen.

BUP – Hva kan BUP hjelpe med?

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. BUP står for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander.

Ppt – Hva er ppt og hva kan de hjelpe med?

PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste. Hver kommune og fylkeskommune har en pedagogisk psykologisk tjeneste, som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Helsestasjonen – Kontroller for barn 0-5 år

Det er på helsestasjonen at barnet ditt får sine første vaksiner, og helseundersøkelser. Hva er egentlig en helsestasjon, hvilke oppgaver har de og hva innebærer kontroller ved helsestasjon for barn 0-5 år? 

Første tannlegekontroll – Puss fra første tann

Tannpussen hører med i de daglige rutinene for å ivareta barnets helse og den er viktig å få gjennomført fra første tann. Hvordan går det egentlig med tannpussen og når skal barnet til første kontroll?

Sykt barn dager

Etter noen år i arbeidslivet kjenner mange godt til regler for fravær og egenmelding, men hva skjer når barna dine er syke? Hva er «sykt barn dager» og hvilke rettigheter har man?

Nedsatt oppholdsbetaling i barnehage og andre prisreduksjoner

I Norge har vi makspris på barnehageplass. Det vil si at alle barnehager koster tilnærmet det samme å gå i. I tillegg finnes det også ordninger som bidrar til å senke prisen på barnehageplassen.