Skolebarn: 6-12 år

skolebarn 6-12 år

SKOLEBARN: 6-12 ÅR

Sosial utvikling hos barn

Foreldrenes rolle vil på et overordnet nivå være å sørge for at barnet har en trygg tilværelse. De må sørge for at barnet får møte jevnaldrende og øve sosiale kompetanse.

Kjefting på barn

Kjefting på barn kan være et resultat av foreldrenes sinne, frustrasjon eller redsel. Sterke følelser er mange ganger vanskelig å håndtere på en god måte. I utgangspunktet kjefter foreldre sannsynligvis for å få barnet til å endre oppførsel. Problemet er at kjefting ikke er et godt verktøy for å få barn til å endre atferd. Fokuser heller på det positive.

Skolekrets – Hvilken skole skal barnet mitt begynne på?

Skoletilhørighet og skolekrets definerer hvilken skole barnet skal begynne på. Det finnes regler og unntak. Hovedregelen er at barnet skal gå på nærskolen.

Barn og skjermtid

Barns forhold til skjerm er stadig oftere et hett tema både innenfor hjemmets fire vegger, og i den offentlige debatten. Få tips til skjermbruk for barn.

(Til blogg forside.)