Posted on

Hvordan kan man forebygge mobbing allerede fra barnehagealder?

forebygge mobbing i barnehagen

Hvordan kan man forebygge mobbing allerede fra barnehagealder?

Forfatter: Elise Johannesen

 

En frykt man kan kjenne på som foreldre er frykten for at ens eget barn skal bli mobbet. Eller at barna ikke skal få seg venner. Det å se sitt eget barn bli avvist av andre barn kan gjøre vondt, selv om det ikke alltid menes noe vondt fra det andre barnet.

Barnehagens ansvar for å forebygge mobbing

Mobbing begynner allerede i barnehagealder og jeg har etter mange år i barnehage sett noen ting som kan virke både forebyggende og skape positive forandringer i en barnegruppe.

Utestenging fra lek – hva kan barnehagen gjøre? – Forebygge mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehage handler veldig ofte om utestengelse fra lek. Når barn ikke får innpass i en gruppe, er det svært vondt og vanskelig for det barnet som ikke får være med. Derfor er det viktig å jobbe med gruppa som helhet og skape samhold og tilhørighet. Skape et «oss» og et «vi» og at alle kan være venner og leke sammen. For å få til dette er det viktig med tilstedeværende voksne som legger tilrette for god lek.

Unngå fokus på «bestevenner»

forebygge mobbing i barnehagenEn annen ting som jeg har sett er veldig effektivt er å unngå fokus på «bestevenner», da det kan være veldig mye konflikter og sårhet rundt dette ordet. Barn på 3-5 år kan gjerne skifte venn og «bestevenn» fra en dag til en annen, samtidig som det kan føles veldig sårt for det/de barna som ikke føler de har en egen bestevenn. Det «trues» med «da er ikke du bestevennen min» og unger gråter og er lei seg. Min opplevelse er at barna er mer tilfredse når de har flere å spille på og ikke bare én bestevenn de kan leke med.

Barnehagen har et stort ansvar når det kommer til forebygging av mobbing, men vi som er foreldre kan også bidra i dette arbeidet.

Hvordan kan vi foreldre forebygge mobbing i barnehagen?  – Tips til hva du kan gjøre i hverdagen:

  • Hils på de andre barna du treffer på avdelingen til barnet ditt, gjerne med navn.
  • Vær engasjert, også i de andre barna.
  • Tenk deg godt om når dere inviterer barn med hjem. Må det være den samme som blir med hver gang? Er det noen av barna som kanskje ikke blir invitert med hjem så ofte?
  • Pass på å ikke ekskluder noen når det blir invitert til f.eks bursdag. Kan man ikke invitere alle, hold invitasjonen utenfor barnehagen.
  • Snakk med barnet ditt om hvordan man er en god venn og hvor viktig det er å inkludere andre barn i leken.
  • Grip inn når ditt eget barn viser uønsket adferd mot andre barn.
  • Pass på hvordan du snakker om andre barn i barnehagen foran barnet ditt. Er det noen barn du opplever som vanskelige eller som ikke er greie med barnet ditt, snakk med barnehagen. Ofte skjer det mye jobbing i kulissene som dere andre foreldre ikke får vite om.
  • HUSK! Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig.

(Til blogg forside.)