Posted on

Første tannlegekontroll – Puss fra første tann

første tannlegekontroll for barn

Første tannlegekontroll – Puss fra første tann

tannlegekontroll for barn
Første tannlegekontroll for barn ved 3 års alder

Første tannlegekontroll for barn foregår ved 3-års alder. Tannpussen hører med i de daglige rutinene for å ivareta barnets helse. Enten det går rolig og enkelt for seg, eller om det er en liten kamp så er tannpussen veldig viktig å få gjennomført fra første tann. Barnet trenger hjelp til å pusse til det er gammelt nok til å klare det ordentlig selv, vanligvis ved 10-årsalder. Så er spørsmålet: Hvordan går det egentlig med tannpussen og når skal barnet til første kontroll?  Hos helsedirektoratet finner man mye informasjon om tannhelse for barn og unge opp til 20 år, og det er også her vi henter mye av informasjonen i teksten under. Vi gjengir også pussetips som vi henter fra Tannstell hos barn – Helsenorge

Første tannlegekontroll for barn

Første gang barnet ditt blir kalt inn til tannlegen er det bare tre år gammelt. Da kalles dere inn til den lokale offentlige tannklinikken. Tannhelsepersonell, barn og foresatte skal samarbeide for å få til en god undersøkelse. Dersom undersøkelsen ikke viser behov for tiltak, så skal barnet undersøkes neste gang når det er fem år gammelt. Deretter kalles barnet inn til regelmessige kontroller. Hvor ofte barnet kalles inn avhenger av barnets behov for oppfølging av tannhelsetjenesten. Vanligvis skal det ikke gå lenger enn ca to år mellom innkallingene. Du kan også kontakte tannhelsetjenesten om akutte behov oppstår. Å gå til tannlegen er gratis ut året man fyller 18.

Tannstell for ulike aldersgrupper fra Helsenorge.no

tannlegekontroll for barn
Første tannlegekontroll for barn – Barnet kalles inn til den lokale offentlige tannklinikken

0-2 år: Gjør tannpuss til en god vane

 • Bruk en liten og myk tannbørste og start når den første tannen bryter frem.
 • La tannpussen være lekbetont.
 • La barnet ligge i begynnelsen. Etter hvert kan barnet sitte på den voksnes fang med hodet i armkroken.
 • Småbarn kan ikke spytte, og derfor er det viktig å begrense mengden tannkrem:
  • Før 1 år: en knapt synlig mengde (0,1 ml)
  • Ved 1 år: tilsvarende barnets lillefingernegl

3-5 år: Melketennene må stelles

 • La for eksempel barnet stå på en skammel og ha barnets hode i armkroken. Leppe og kinn holdes til side med én hånd og puss med den andre.
 • Jekslene skal pusses både på innsiden, utsiden og på tyggeflaten.
 • Spør på tannklinikken dersom du vil vite om tannpussen er god nok.
 • Bruk en ertstor (0,25 ml) mengde tannkrem fra 3 årsalderen

6-12 år: Mange nye tenner

 • I denne perioden kommer det mange nye, varige tenner.
 • Den første varige jekselen bryter frem lengst bak i munnen ved 6-års alder. Puss tannen godt med en gang den bryter frem, særlig tyggeflaten.
 • Mengden tannkrem kan fra 6 års alderen økes ytterligere (fra en ertstor mengde frem til 5 år)
 • Spør på tannklinikken dersom du vil vite om tannpussen er god nok, og eventuelt om bruk av tanntråd.

Tanntråd er viktig å bruke daglig. Det er spesielt viktig når de permanente tennene bryter frem. Tanntråd kan gjerne også brukes allerede på melketennene, for å unngå hull i mellom tennene.

Barn med høy risiko for hull i tennene kan benytte andre fluortilskudd i tillegg til tannpuss med fluortannkrem. Ekstra fluor finnes i form av tabletter (3-6 år), skyllevann og tyggegummi. De to siste kan være aktuelle for barn fra 6 -7 år. Spør tannlegen eller tannpleier om ditt barn har behov for ekstra fluor, og følg anbefalt dosering.

Ungdom har generelt høyere risiko for karies, noe som gjerne kan kobles med at de har begynt å pusse selv, og kanskje enda ikke har fått helt dreisen på det. Samtidig kan ikke foresatte lenger kontrollere inntak av godteri, brus og lignende på samme måte som når barnet er for eksempel fem år.

Kosthold for god tannhelse

Kostholdet er veldig viktig for god tannhelse. Å begrense inntak av sukker er viktig. Det er derfor en fordel at man har godteri kun en gang i uka. Det klassiske lørdagsgodtet. Småspising og drikking av annet enn vann er heller ikke gunstig for tannhelsen og kan gi hull i tennene. Måltider bør være regelmessige. Mange småbarn drikker av flaske om natten, da bør den inneholde rent vann, og ikke noe annet. De som ammer mye om natten bør være oppmerksomme på at dette kan gi økt risiko for karies for barn over ett år.

Tips til kosthold for god tannhelse fra Helsenorge.no

 • Begrens inntaket av mat og drikke tilsatt sukker.
 • Unngå mellommåltider med mat tilsatt sukker, fordi det øker risikoen for hull i tennene.
 • Unngå hyppig inntak av sukkerholdig drikke, fordi det øker risikoen for hull i tennene.
 • Begrens mengde og hyppig inntak av godteri og brus.
 • Gode vaner er:
  • godteri en gang i uken («lørdagsgodt»).
  • vann som tørstedrikk.
 • Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke som brus, juice og sure godterier da det øker erosjonsrisiko. Dette er særlig viktig ved tegn på erosjoner.

Forebygge behandlingsangst – Første tannlegekontroll for barn

Tannlegekontroll for barn
Første tannlegekontroll for barn – Barnet skal føle seg trygt og ivaretatt hos tannlegen

Tannlege og tannpleier skal forsøke å bygge en god relasjon til barnet slik at det føler seg trygt og ivaretatt når det er hos tannlegen. Det er viktig for å sikre jevnlige undersøkelser av tenner, og en best mulig tannhelse for barnet. Tennene skal man helst ha så lenge som mulig, så å ha gode rutiner for kontroll og pussing er viktig. For å forebygge angst skal tannlege og tannpleier:

 • Samarbeide med barnet slik at barnet forstår, og kjenner seg trygt.
 • Tilpasse kommunikasjonen til barnets utviklingsnivå.
 • Identifisere redde barn tidlig, og forsøke å finne ut hvorfor barnet er redd.
 • Gi tilvenning til behandlingssituasjonen slik at barnet opplever trygghet, kontroll og mestring.
 • Holde avtaler. For eksempel ikke gjøre mer enn avtalt, selv om barnet mestrer behandlingen.

Får barnet smertestillende hos tannlegen?

Tannhelsepersonell skal tilby lokalbedøvelse i forkant av behandlingen. Det skal tas hensyn til barnets opplevelse av smerte, og behandlingen skal om nødvendig stoppes dersom barnet opplever smerte. Dersom barnet er veldig redd og ikke mestrer tannbehandlingen kan det gis sedasjon i forkant. Sedasjon er et beroligende legemiddel. Det kan også være aktuelt å gi sedasjon selv om barnet ikke er redd. Da er det for å forebygge angst og vegring.

Tilbakemeldinger

Første tannlegekontroll for barn er ved 3-års alder, og det er veldig fint å komme i gang med kontroller hos tannlegen eller tannpleier.  Da kan du stille spørsmål om ting du lurer på rundt barnets tannhelse. Samtidig får du konkrete tilbakemeldinger på hva som fungerer med tannpussen, og hva dere kanskje må gjøre annerledes.

(Til blogg forside.)