Posted on

Spedbarnets utvikling: 5-6 måneder

spedbarnets utvikling 5-6 mnd

Spedbarnets utvikling: 5-6 måneder

spedbarnets utvikling 5-6 mnd (3)Det første halve året har snart gått, og babyen din nærmer seg seks måneder gammel. Spedbarnets utvikling frem til nå har vært massiv, og det er langt fra ferdig enda. I perioden det nå går igjennom utforskes verden stadig mer, og samtidig begynner barnet på sett og vis å bli litt oppmerksom på seg selv.

Finner ut ting om seg selv

Barnet lager mange forskjellige lyder, og:

  • Liker sin egen stemme.

Når det babler og pludrer utforsker det stemmen sin. Det kan også:

  • Bruke stemmen bevisst ved å lage forskjellige lyder.

Barnet kan rope, hvine og ellers lage høye lyder. Gjerne for å påkalle foreldrenes oppmerksomhet, men også som del av barnets egen utforskning.

Spedbarnets utvikling – Det skjer stadig mer motorisk

Barnet kan allerede løfte på hodet, men når de er fem, seks måneder så begynner de også å:

  • Rulle
spedbarnets utvikling 5-6 mnd (2)
Spedbarnets utvikling – Når barnet er 5-6 mnd begynner det å rulle.

Dette er gjerne den første forflyttingen av seg selv barna gjør. De kan rulle fra side til side, eller i en bestemt retning. Kanskje fra mage til rygg.

Når barnet ser noe det kan nå, vil det gjerne gripe etter det, og det vil kunne:

  • Holde gjenstander det får tak i for å undersøke dem.

De kan ofte flytte gjenstanden mellom hendene, og de undersøker med både munn og hender. De kan slippe en ting de er lei av, eller like gjerne kaste den.

40 prosent av seks måneder gamle barn kan sitte uten å støtte med armene, mens 90 prosent av alle seks måneder gamle barn kan:

  • Ta hendene til føttene

Barnet kan løfte føttene mens det ligger på ryggen og ta på de med hendene.

Oppmerksomheten skjerpes ytterligere

Mange barn vil nå gjøre ting gjentatte ganger fordi de vet hva handlingen kan føre til. De kan:

  • Holde oppmerksomheten om en ting av gangen.
spedbarnets utvikling 5-6 mnd (1)
Spedbarnets utvikling – Oppmerksomheten skjerpes.

Det er i stand til å huske noen ting de blir eksponert for over flere dager, men små variasjoner kan gjøre at barnet ikke gjenkjenner det. De neste månedene vil også hukommelsen utvikle seg raskt.

  • Barnet kan se forskjell på kjente og ukjente personer.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til spedbarnets utvikling 0-2 mnd. 

Til spedbarnets utvikling 3-4 mnd.

(Her finner du også en artikkel som tar for seg barns utvikling de første årene .)

Til blogg forside.