Posted on

Barnets utvikling: 9-12 måneder

barns utvikling 9 til 12 mnd. Når begynner barnet å gå?

Barnets utvikling: 9-12 måneder

Barnets utvikling mellom 9 og 12 måneder kjennes noen ganger eksplosiv. Dette er spennende måneder både for barn og foreldre.

Når begynner barnet å gå?

Selv om det skjer utvikling i både kropp og sinn, vil nok mange huske opplevelsen av at barnet:

  • Reiser seg selv og etter hvert tar noen steg.
Barns utvikling 9 til 12 mnd. Når begynner barnet å gå?
Barns utvikling 9 til 12 mnd. Når begynner barnet å gå?

Det varierer hvor tidlig ut barna er, men noen begynner i 9 måneders alder å trekke seg opp i stående ved å holde seg fast. Etter hvert går de kanskje forsiktig rundt et bord med små steg, eller satser for fullt på å komme seg over gulvet uten å holde i noe. Ved 11 måneder kan de aller fleste stå uten hjelp. Uansett hvilken strategi barnet velger for å lære seg å gå, så begynner en tid med enda mer bevegelse. De fleste begynner også:

  • Å utvikle pinsettgrepet.

Når barn bruker tommel og pekefinger for å plukke opp og holde ting, bruker de «pinsettgrepet». Dette er starten på en videre utvikling av finmotorikken og gjør at barnet kan kontrollere nøyaktige bevegelser bedre. Rundt ni måneder begynner også noen barn å peke, men dette varierer veldig. Noen begynner først å peke rundt 16 måneder.

Forstår mer og mer

barns utvikling 9 til 12 mnd. Når begynner barnet å gå?Barnets hjerne gjør stadig nye koblinger, og det begynner å forvente hva som skal skje. Dette er en av grunnene til at faste rutiner er både trygt og velfungerende for de fleste barn. De forstår flere og flere ord foreldrene sier, og de kan ta imot instrukser som for eksempel å hente en bamse, eller gå på badet. De prøver å gjenta ord og klarer etter hvert å si noen av dem. De:

  • Utvikler en større forståelse for ord.

Når barnet er 12 måneder, kan det kanskje si noen få ord. Men det er fortsatt tidlig i den verbale språkutviklingen.

Gjør de samme tingene om og om igjen

De vil gjerne gjøre de samme tingene mange ganger. De vil leke den samme leken og synge den samme sangen om og om igjen. De:

  • Elsker gjentagelser

Når de leker, er de mer opptatt av å involvere andre i leken. Da er det gjerne foreldrene som inviteres med. Barnet kan finne på å stable forskjellige leker oppå hverandre til det ramler, også bygge det opp igjen. De:

  • Leker «gi og ta» leker.

De henter en leke, leverer den til mamma eller pappa, får den tilbake og repeterer.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til spedbarnets utvikling 0-2 mnd. 

Til spedbarnets utvikling 3-4 mnd.

Til spedbarnets utvikling 5-6 mnd.

Til spedbarnets utvikling 7-9 mnd.

(Her finner du også en artikkel som tar for seg utviklingstrinn barn går gjennom de første årene.)

Til blogg forside.