Posted on

Barnets utvikling: 1,5 år

barns utvikling 1,5 år

Barnets utvikling: 1,5 år

Barnet ditt er nå godt over ett år gammelt. Det er en aktiv tid med mye bevegelse. Noen har kanskje begynt i barnehage, og noen er fortsatt hjemme med en forelder.

Utforsker verden – Barns utvikling 1 – 1,5 år

Barnet fortsetter sin utforskning av verden og de lokale omgivelsene. Men nå er det veldig sannsynlig at det utforsker mens det:

  • Går alene.

Noen trenger kanskje fortsatt litt støtte, men mange går helt av seg selv. De øver bevegelsene med utrettelig energi, og hvis du skal fotfølge barnet en hel dag vil du bli sliten. Ikke bare går barnet hit og dit, men det vil også vise deg tydelig hvilke ønsker det har.

  • De kommuniserer hva de vil

De drar deg i hånda for å få deg med, de peker på ting de synes er interessante og de vil ellers gi tydelig beskjed om de er fornøyde eller misfornøyde med din respons.

Språkutviklingen fortsetter

barns utvikling 1,5 år
Det er stor variasjon i når barnet begynner å snakke – Barns utvikling 1 – 1,5 år.

Den verbale språkutviklingen er ofte til bekymring for mange foreldre. Det er nemlig stor variasjon i når barn begynner å snakke. Noen barn begynner tidlig, og noen begynner senere. I barnehage vil pedagoger vurdere barnas språkutvikling. Dersom de mener det er behov for ekstra hjelp vil det kunne iverksettes. Mange barn på 1,5 år kan:

  • Si noen ord.

Vanligvis sier barn sine første ord rundt 1 års alderen. Noen sier sine første ord ved 10 måneder og noen ved 17 måneders alderen. Men mange barn som ikke sier noen ord, kan likevel vise tydelig språkforståelse. De vil kunne oppfatte beskjeder fra foreldre og kan kommunisere sin egen vilje gjennom lyder, gester (innebærer symbolske gester som å riste på hodet for å si nei) og peking. De

  • Peker for å få deg til å se dit de ønsker.

barns utvikling 1,5 år Denne formen for kommunikasjon handler ofte om at barnet ønsker å vise deg noe, eller det vil ha hjelp til å få tak i noe. Dette er en felles oppmerksomhet, en intersubjektivitet. Det handler om evnen til å forstå andres utrykte følelser og motiver.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til spedbarnets utvikling 0-2 mnd. 

Til spedbarnets utvikling 3-4 mnd.

Til spedbarnets utvikling 5-6 mnd.

Til spedbarnets utvikling 7-9 mnd.

Til barnets utvikling 9-12 mnd.

(Her finner du også en artikkel som tar for seg utviklingstrinn barn går gjennom de første årene.)

Til blogg forside.