Posted on

Barnets utvikling: 3 år

barns utvikling utviklingstrinn 3 år

Barnets utvikling: 3 år

3 år barns utvikling utviklingstrinn
Barns utvikling – Nå er barnet 3 år og går inn i en spennende tid.

Nå er barnet om lag 3 år gammelt. Det innebærer en rekke nye steg i barnets utvikling. Samtidig skal det kanskje gå fra liten til stor avdeling i barnehagen, og dette er på mange måter en viktig og spennende tid for barnet.

Motoriske fremskritt

På et år skjer det selvsagt mye i et barns liv. Når barnet var rundt to år, og både kunne løpe og gå, så kan treåringen i tillegg:

  • Hinke

Noe de gladelig viser frem. I tillegg kan mange bruke pedaler på en sykkel. For eksempel en trehjulssykkel, eller de løper av gårde med løpesykkelen. Før de skal ut kan de ofte i noen grad:

  • Kle på seg selv.

Her er det varierende, og det avhenger også av hvor god tid foreldrene har. Har man god tid i påkledningssituasjoner er det større sjanse for at barna tidlig lærer seg dette. Ellers er det vanlig at barna trenger litt hjelp med glidelås, knapper og lignende.

Interesse for tall og bokstaver

For noen begynner en gryende interesse for tall og bokstaver. Noen vil til og med kunne:

  • Telle litt.

Det henger tett sammen med kategorisering som barn generelt er opptatt av. De vil gjerne putte ting i rett kategori, og sorterer og teller. Mange eksponeres også ofte for bokstavene i navnet sitt. Det leder igjen til at noen barn:

  • Kan kjenne igjen noen bokstaver.

Men denne interessen vil kunne være av og på i årene fremover. Variasjonen her er veldig stor. Bøker er flott for barn, og treåringen kan gjerne sitte med boka på fanget og kose seg.

Lek med andre barn

Barns utvikling 3 år utviklingstrinn
Barns utvikling  – Barn på 3 år begynner nå ofte å leke sammen med andre barn.

Treåringene har ofte møtt andre barn en del over tid. Og for noen utvikler det å «leke ved siden av» seg til å:

  • Leke sammen med andre barn.

Forskning viser at små barn kan ha preferanser på hvem de leker med, og kan faktisk:

  • Utvikle vennskap.

Samtidig som de begynner å leke med andre og kanskje få venner, så øves den sosiale kompetansen opp. Her kommer også empatien inn, og barna kan nå:

  • Trøste en som er lei seg.

Det er tydelig at treåringene er på vei til å bli store, og mer selvstendige individer. De lærer fort, og kognitive, motoriske og sosiale ferdigheter skjerpes. Det er fortsatt mye prøving og feiling, men stadig blir de mer kompetente dag for dag.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til barnets utvikling 9-12 mnd.

Til barnets utvikling: 1,5 år.

Til barnets utvikling: 2 år. 

(Her finner du også en artikkel som tar for seg utviklingstrinn barn går gjennom de første årene.)

Til blogg forside.