Posted on

Barnets utvikling: 2 år

barns utvikling 2 år

Barnets utvikling: 2 år

Toåringen har noen ganger et litt «dårlig rykte» Trassalder og «terrible two`s» er begreper mange har hørt om og kjenner til. Dette er rett og slett del av barnets utvikling, og vi foretrekker å se på det som selvstendighetsalderen.

Barns utvikling 2 år : Selvstendighetsalder

barns utvikling 2 år
Barnet ønsker å bli lyttet til, og det ønsker å få viljen sin, men det går ikke alltid.

Barnet ønsker å bli lyttet til, og det ønsker å få viljen sin, men det går ikke alltid. Det vil derfor kunne resultere i en del frustrasjon både hos barn og forelder. Barnet:

  • Lever her og nå.

Og det er ikke lett for et barn på to år og forstå foreldres velmente råd og rasjonelle forklaringer på hvorfor det for eksempel ikke kan gå ute uten lue på vinteren. Det går selvfølgelig unna med en to-åring, da de gjerne både:

  • Løper og går.

De snubler og faller, men er raskt oppe igjen etter litt trøst. Det er godt å ha støttende foreldre med seg når det utforsker verden. De vil prøve alt foreldrene gjør og aller helst vil de:

  • «Klare selv».

Det går ikke alltid, men det er veldig positivt å la barnet få prøve mest mulig, og er det noe de kan klare selv, så gir det mestring for barnet.

Språket blir mer avansert

Samtidig som barnet forstår mer og mer av hva det blir fortalt, så uttrykker det seg tydeligere selv også. Mange toåringer begynner å:

  • Sette sammen ord.
barns utvikling 2 år
Språket blir mer avansert – Barns utvikling 2 år.

De sier kanskje «klare selv», eller «løpe fort». På den måten kan de kommunisere langt tydeligere med sine foreldre. Dette er også årsaken til at det blir flere utfordringer ved godterihylla på butikken, og her får barn og forelder øvet seg i konflikthåndtering. Dette vil barnet ha nytte av etter hvert som det vokser og blir eldre.

Det skjer noe med leken

Toåringen er ofte glad i å leke, og det er begynnende tegn til lek med andre. Men foreløpig er det ofte slik at de:

  • Leker ved siden av hverandre.
Barns utvikling 2 år
Begynnende tegn til lek med andre barn – Barns utvikling 2 år.

Det som ved første øyekast kan se ut som barn som leker sammen, er kanskje barn som leker ved siden av hverandre. Det vil variere hvor tidlig barn blir opptatt av andre barn, og hvor tidlig de leker sammen.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til spedbarnets utvikling 0-2 mnd. 

Til spedbarnets utvikling 3-4 mnd.

Til spedbarnets utvikling 5-6 mnd.

Til spedbarnets utvikling 7-9 mnd.

Til barnets utvikling 9-12 mnd.

Til barnets utvikling: 1,5 år.

(Her finner du også en artikkel som tar for seg utviklingstrinn barn går gjennom de første årene.)

Til blogg forside.