Posted on

Barnets utvikling: 4 år

barns utvikling 4 år utviklingstrinn

Barnets utvikling: 4 år

4 år barns utvikling utviklingstrinn
Barns utvikling: 4 år og kunnskapstørst.

Fireåringene er kunnskapstørste, og med mer velutviklet språkforståelse kan de både sette ord på ting, og de kan spørre om det de lurer på. De:

  • Stiller mange spørsmål.

De kan også stille vanskelige spørsmål. For eksempel om døden. Eller andre spørsmål noen kan synes er ubehagelige å få. Som forelder bør du prøve å ta barnas spørsmål på alvor, og gi svar som barnet kan forstå.

Språksterke

Mange fireåringer kan fortelle litt fra dagen sin, og i hvilken rekkefølge ting har skjedd. De suger til seg innholdet i fortellinger, og de kan:

  • Svare på spørsmål om det de har hørt.

De begynner å få en veldig god språkforståelse, og forstår det meste som blir fortalt dem. De kan kommunisere greit med andre barn og voksne.

Fantasifulle

Kanskje kan man si at barnets lek speiler dets forståelse av samfunnet og kulturen det er del av. Stadig oftere vil barna:

  • Leke rollelek

I rolleleken bruker barn fantasien, og de kan leke seg gjennom ulike temaer de tenker på, eller lurer på. De kan endre identitet i leken og gå inn og ut av roller samtidig som de gir hverandre instruksjoner. I fireårsalderen har mange barn etablerte vennskapsrelasjoner.

Fortsatt er de små

4 år barns utvikling utviklingstrinn
Barns utvikling: Barn på 4 år er fortsatt små og trenger trygghet og rutiner.

En fireåring kan virke litt stor, men de er fortsatt små. De har stort behov for omsorg fra foreldrene, og trenger trøst og klemmer. De trives godt i en hverdag med rutiner, og er:

  • Ikke så glad i forandringer.

Det er derfor fortsatt viktig med en stabil hverdag med forutsigbarhet. Som forelder er trygghet, omsorg og stabilitet noe av det viktigste du gir barnet ditt.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til barnets utvikling 9-12 mnd.

Til barnets utvikling: 1,5 år.

Til barnets utvikling: 2 år. 

(Her finner du også en artikkel som tar for seg utviklingstrinn barn går gjennom de første årene.)

Til blogg forside.